Strona główna » Zmiany

Zmiany

Zmiany z dnia 2024-03-24
Umożliwiono sprawdzanie kontrahentów w bazach KAS oraz VIES czy są czynnymi podatnikami VAT oraz VAT-UE. Ponadto umożliwiono dodanie do dokumentów informacji o fakcie stosowania przez podatnika kasowej metody rozliczania VAT. więcej informacji
Zmiany z dnia 2024-03-17
Umożliwiono wystawianie faktur VAT-RR. Faktura VAT-RR to dokument służący do dokumentacji sprzedaży towarów rolnych przez rolników ryczałtowych zwolnionych z VAT. Faktura VAT-RR wystawiana jest przez nabywcę, a nie jak klasyczne faktury przez sprzedawcę. Sporządzana jest zawsze w dwóch egzemplarzach z których oryginał trafia do rolnika, a kopia do nabywcy czyli wystawcy faktury. więcej informacji
Zmiany z dnia 2023-12-23
Umożliwiono wczytanie do aplikacji graficznego logo firmy, które umieszczane jest na wydrukach oraz generowanych z aplikacji plikach PDF. Logo graficzne stanowi doskonały element budowania marki i rozpoznawalności oraz wpływa na postrzeganie firmy jako bardziej profesjonalnej i ugruntowanej. więcej informacji
Zmiany z dnia 2023-12-15
Wzbogacono aplikację o możliwość wystawiania dokumentów faktura procedura marży. Jest to szczególny rodzaj faktur wystawianych wyłącznie przez przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne lub zajmujących się sprzedają towarów używanych, dzieł sztuki, antyków lub przedmiotów kolekcjonerskich. W takich wypadkach opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest wyłącznie marża rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku. więcej informacji
Zmiany z dnia 2023-12-02
Umożliwiono personalizacje wydruków poprzez możliwość zdefiniowania różnych krojów i rozmiarów czcionek oraz włączenie lub wyłączenie drukowania wyszarzonych nagłówków tabel. więcej informacji
Zmiany z dnia 2023-11-23
Umożliwiono umieszczanie na dokumentach GTU oraz procedur jak również przypisanie ich zapisanym na stałe towarom i usługom. Kody GTU to rodzaj klasyfikacji towarów i usług wprowadzony na potrzeby JPK_VAT. Każdy z nich wskazuje przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu kategorii towarowo-usługowych. Procedura natomiast określa ramy w których przebiega transakcja. Wskazuje jedną z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży. więcej informacji
Zmiany z dnia 2023-10-04
Umożliwiono wysyłanie dokumentów do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). Krajowy System e-Faktur to platforma do prowadzona i udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową służąca do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Platforma udostępnia interfejs programistyczny umożliwiający dwustronną komunikację z systemem aplikacjom zewnętrznym takim jak eFaktura24.pl. System pozwala nie tylko na wystawianie faktur, ale również we wgląd we wszystkie wystawione wcześniej faktury oraz faktury wystawione przez inne podmioty dla nas. Od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolne natomiast od 1 lipca 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym więcej informacji