Strona główna » FAQ » Jak uzyskać token autoryzacyjny

Jak uzyskać token autoryzacyjny

 1. Wejdź na stronę aplikacji podatnika KSeF.
 2. Podaj NIP podatnika i kliknij przycisk Uwierzytelnij
 3. Kliknij prostokąt opisany Profil zaufany.
 4. Po przekierowaniu na stronę profilu zaufanego zaloguj się przy użyciu swojego loginu i hasła do profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną.
 5. Po zalogowaniu do profilu zaufanego powinna wyświetlić się strona zatytułowana Podpisywanie dokumentu.
 6. Kliknij niebieski przycisk po prawej stronie Podpisz profilem zaufanym.
 7. Na przypisany do właściciela profilu zaufanego numer telefonu powinien przyjść SMS z kodem autoryzacyjnym, który należy podać.
 8. Po poprawnej autoryzacji powinna wyświetlić się strona opisana Krajowy System e-Faktur.
 9. Wybierz z menu opcję Tokeny, a następnie Generuj token.
 10. Na stronie Generowanie tokena w polu Nazwa własna tokena podaj identyfikator tokena. Może to być twoje imię i nazwisko lub cokolwiek innego pozwalającego na późniejszą identyfikację tokena..
 11. Rozwiń listę Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token i zaznacz opcje Wystawianie faktur oraz Dostęp do faktur.
 12. Kliknij Generuj token.
 13. Skopiuj zawartość pola Numer tokena. Przed opuszczeniem strony upewnij się, że skopiowałeś lub zapisałeś token. Jest on wyświetlany jeden, jedyny raz. W przypadku jego utracenia nie można ponownie go sprawdzić i konieczne będzie ponowne jego wygenerowanie.
 14. W aplikacji eFaktura24.pl kliknij menu Konfiguracja.
 15. Przejdź do zakładki Ustawienia i w polu Token autoryzujący wpisz skopiowany token.
 16. Kliknij Zapisz.
 17. Od tego momentu dokumenty przez aplikację eFaktura24.pl do systemu KSeF będzie można wysyłać jednym kliknięciem.