Strona główna » FAQ » Jak dodać własne logo do wydruku

Jak dodać własne logo do wydruku

  1. Musisz posiadać logo graficzne w jednym z dopuszczalnych formatów plików graficznych: png, jpg, gif lub webp. Aby logo miało odpowiednią jakość nadającą się do wydruku powinno mieć szerokość co najmniej 800 pikseli.
  2. Kliknij w menu po lewej stronie Konfiguracja.
  3. Przełącz się u góry do zakładki Wydruki.
  4. Kliknij przycisk Wybierz plik w polu Logo.
  5. Wskaż plik logo z lokalnych zasobów urządzenia na którym otwarta jest aplikacja, np. z dysku twardego swojego komputera.
  6. Zaznacz przełącznik Drukuj logo. Wczytanie logo, a nie włączenie tej opcji spowoduje nie umieszczanie logo na wydruku.
  7. W polu Szerokość logo możesz ustawić szerokość logo względem szerokości strony. Jeśli logo na wydruku okaże się za duże zmniejsz rozmiar tego parametru. Jeśli się okaże za małe zwiększ. Dopuszczalne wartości to od 2% do 98%.
  8. W polu Wyrównanie możesz ustawić wyrównanie logo. Wyrównanie może być do lewej krawędzi strony, wyśrodkowane lub do prawej.